De tering naar de nering

We willen eerlijk met u zijn. Onze plannen hebben een kostprijs en de financiële situatie is niet optimaal.

Toch kunnen we het ons als gemeente niet veroorloven niets te doen. Immers, ook hier geldt de regel:

stilstaan is achteruitgaan. Het gemeentebestuur wil ook de komende zes jaar voldoende middelen vrijmaken om verder de nodige investeringen te doen en om het uitgebreid dienstenaanbod op peil te houden.

Om in de huidige financiële situatie de uitdagingen aan te kunnen gaan, is van iedereen een extra inspanning nodig. Die blijft echter beperkt en wordt billijk verdeeld. Als centraal uitgangspunt stelde het bestuur het 50/50 - principe voorop: 50% moet komen van besparingen op de uitgaven (personeel, werkingskosten, overdrachten) en 50% via stijging van de inkomsten.

Een ernstige besparingsronde

De gemeente heeft zelf een belangrijke interne besparingsronde doorgevoerd. Zo zijn de werkingskosten voor 2014 ten opzichte van 2013 en rekening houdend met de indexering met 17 % gedaald.

We zullen de komende jaren ook de personeelskosten onder controle houden. Zo zal slechts de helft van de medewerkers die op pensioen gaan vervangen worden. Uiteraard mag de dienstverlening zelf hier niet onder lijden.

Wij zullen daarnaast ook ons patrimoniumbeheer efficiënter organiseren. We focussen ook heel sterk op efficiënter energiebeheer. Dat moet een besparing van 20% opleveren. Gebouwen en gronden die wij niet meer nodig hebben, zullen we te koop stellen.

Tot slot hebben we alle toelagen, premies en tegemoetkomingen onder de loep genomen. Sommige worden afgeschaft, andere hervormd. We hebben daarbij steeds gekeken naar het feit of deze nog actueel zijn, of ze hun doel bereiken en bij de juiste doelgroep terechtkomen, en wat de andere overheden hierrond doen. Voor verenigingen blijft de besparing sowieso beperkt tot maximaal 10%. We blijven hiermee nog steeds aan de top in

Vlaanderen voor wat betreft tussenkomsten en toelagen.

Een beperkte belastingsverhoging

Wij hebben een interne besparing doorgevoerd van ruim 7 miljoen euro.  Toch zijn ook nieuwe inkomsten onontbeerlijk.

De personenbelasting wordt van 4% naar 5% gebracht en de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1.200 naar 1.400.  Door de personenbelasting naar

5% te brengen is de gemeente ook de boete kwijt van 400.000 euro. Die boete kregen we van het gemeentefonds omdat onze belastingen ‘te laag’ waren.

De gevolgen van deze belastingsverhoging zijn beperkt. Volgens onze interne berekeningen schommelt dit voor de personenbelasting - afhankelijk van uw inkomen - tussen 55 en 138 euro per aangifte. Voor de opcentiemen betekent het - afhankelijk van de aard en de ouderdom van uw woning - een verhoging tussen 17,5 en 112 euro.

We willen hierbij benadrukken dat Beveren hiermee nog steeds bij de steden en gemeenten behoort met de laagste gemeentebelastingen. Het gemiddelde in Vlaanderen in 2013 bedraagt 7,34 % voor de personenbelasting en 1.405 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Daarnaast worden de vuilniszakken iets duurder, stijgt de waterheffing tot het wettelijke maximum en worden een aantal tarieven aangepast. Ook aan de bedrijven wordt een extra inspanning gevraagd.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.