Beveren


Verkiezingsprogramma 2012 – Aandachtspunten voor de sectie Beveren

1. Onderwijs, jeugd en gezin, welzijn

 • Een fuifzaal voor grotere fuiven dan in Togenblik mogelijk. We denken aan het oude zwembad en/of het openstellen van sporthallen daartoe.
 • Installeren van een “fuifloket” in Togenblik ten behoeve van organisatoren (Wat kan/mag (niet)/hoe/enz.)
 • Speelpleinen: speeltuigen & andere infrastructuur aanpassen aan leeftijd van omwonende kinderen/jongeren - Goede opvolging van speeltuin aan nieuw zwembad
 • Zorgen voor voldoende – vooral buitenschoolse – kinderopvang
 • Werk maken van de nieuwbouw van Windekind
 • Nieuwbouw Lindelaanschool en campus Bosdamlaan (basisschool en academie)
 • De renteloze lening voor het Vrij Onderwijs behouden.
 • Het oprichten van een sociaal restaurant, gecombineerd met sociale tewerkstelling, al minstens onderzoeken

2. Wonen en winkelen

 • Leegstand vermijden door kernversterkende maatregelen in de winkelstraten (animatie, evenementen, faciliteiten, …)
 • Bij elke herinrichting (straten, pleinen, nieuwe verkavelingen, …) een soort van sfeertoets hanteren zodat er steeds aandacht is voor de bestrating, het comfort van voetgangers en fietsters), passend en functioneel straatmeubilair (goede zitbanken, praktische fietsrekken, beschuttend groen, …)
 • Voor de aanleg van voetpaden en fietspaden in verband met materiaal en vormgeving komen tot een gestructureerde aanpak
 • Bij nieuwe verkavelingen telkens een fractie voorzien (binnen het sociaal deel van de verkaveling) voor seniorenwoningen.
 • Het sociaal deel in een verkaveling zeker behouden. Misschien het toewijzingsregelement aanpassen (aan de noden van jonge gezinnen, b.v.)
 • Het “aangenaam wonen in Beveren” stimuleren door toeristische troeven te versterken: bewegwijzering naar historisch erfgoed, informatiebordjes aan gebouwen (en sites), wandel- en fietsroutes maken langs erfgoed en monumenten, bevlagging (“Beveren, heerlijkheid vroeger en nu”) op pleinen, invalswegen, station, winkelstraat, enz.

3. Parkeren en mobiliteit

 • Het gratis parkeren in het centrum behouden, ook als de parkeertoren er komt of het stationsplein wordt heraangelegd, bijvoorbeeld.
 • Het huidig parkeerbeleid in winkelstraten handhaven (eventueel uitbreiden) om een voldoende rotatie te bekomen.
 • Werk maken van de toegang tot het Doornpark
 • Kritische aandacht voor de tramverbinding door het centrum van Beveren (esthetische afwerking bij de aanleg, behoud van groene “entree” van Beveren, aandacht voor het algemeen uitzicht, …)
 • Werk maken van de heraanleg van IJzerhand, Prosper Van Raemdonckstraat, Glazenleeuwstraat, Luitenant Van Eepoelstraat, Kloosterstraat, …
 • Werk maken van afgescheiden fietspaden tussen de deelgemeenten (met voorrang tussen Beveren en Vrasene)
 • Gratis veilige, bewaakte fietsenstallingen (gemeentehuis, station, tramterminus, Warande en andere winkelstraten, …

4. Veiligheid, hulpdiensten, openbaar domein, openbare werken

 • Brandweer (met vrijwilligers) en met één ziekenwagen in het centrum zeker behouden.
 • Meer opdracht geven aan wijkagenten: o.m. zelf initiatief nemen voor een ontmoetingsmoment met de wijkagent, meer pro-actief kleine ongemakken signaleren (putten, kapotte paaltjes, scheve verkeersborden, slecht onderhouden hagen, hinderlijk en/of fout geparkeerde auto’s, zwerfvuil, …)
 • Acties opzetten in verband met netheid van het openbaar domein (zwerfvuil, vandalisme, …), niet alleen in de (middelbare) scholen, maar ook bij sporters (lopers, wielrenners, wielertoeristen, wandelclubs, …)
 • Aankoop van een “wandelzuigmachiine met slurf” om straten en pleinen tot in de kleinste hoekjes te reinigen (van o.m. peuken)
 • Vuilbakken op straat aanpassen met asbak om sigaretten uit te doven
 • Gemeentelijke gebouwen efficiënter beheren en gebruik maken van domotica (doven van verlichting, regeling verwarming, …)
 • Promoten van ondergrondse containers
 • Het versterken van de bosstructuur rond Hof ter Saksen
 • Groene zones ruimtelijk beschermen voor de toekomst (paternosterstructuur met verbindingen): van Hof ter Saksen via Hof ter Welle naar stationsbuurt en Cortewalle (en verder naar Melsele)
 • Bij alle projecten voldoende (meer) aandacht hebben voor groenelementen

5. Cultuur, sport en vrije tijd

 • Meer gericht ondersteunen van plaatselijke initiatieven
 • Ondersteuning van vrijwillige bestuurders van verenigingen door een raamakkoord aan te bieden m.b.t. de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Optimaliseren en coördineren van het gebruik van gemeentelijke infrastructuur (contact, voorwaarden, sleutel, controle, …)

6. Gemeentelijke informatie en ICT

 • Hogere frequentie van de nieuwsbrief met (dagelijks) geüpdatete informatie
 • Aanpassing van de gemeentelijke website met een grotere interactiviteit
 • Vrij beschikbaar internet in alle openbare ruimtes (gemeentehuis, bibliotheek, cultuurcafé, Warande, station, bushalte op de Grote Markt, sportinfrastructuur, zwembad, …)
 
Documenten