Kamperen aan schoolpoort nodig ?

16-03-2018

Vorig jaar dwarrelde het fenomeen van kamperende ouders aan schoolpoorten voor het eerst in Beveren neer.  Deze week was het weer zover: met inschrijvingsdag zaterdag 17/03 in het vooruitzicht sloeg enkele ouders de vrees om het hart dat hun kind niet zou ingeschreven kunnen worden.  Ze besloten woensdagnamiddag dan maar aan de schoolpoort post te vatten. " Ook ik betreur de kampeertoestanden die zich deze week in onze gemeente voor enkele scholen afspelen, " zegt burgemeester Marc Van de Vijver. "Dat gebeurt uiteraard buiten de wil van onze gemeente om en blijkt eigenlijk ook niet nodig te zijn. De directie van de Sint-Maartenmiddenschool verwacht geen capaciteitstekort."

Zowel de scholen als het gemeentebestuur raden af om aan deze kampeertoestanden mee te doen. "We kunnen het kamperen niet verbieden en begrijpen dat vanaf het ogenblik dat één ouder hiermee start, dit navolging krijgt, " zegt Katrien Claus, schepen van onderwijs. "Dat de scholen de kampeerders zo goed mogelijk trachten op te vangen, is evenzeer begrijpelijk."

Capaciteitsprobleem ?

"Als gemeentebestuur kunnen wij scholen, die niet tot het gemeentelijk net behoren, niet verplichten om hun capaciteit uit te breiden, "gaat Katrien Claus verder. "Wel is er overleg tussen gemeente en scholen van de andere netten, en er worden geen capaciteitsproblemen verwacht. Het kamperen is dus overbodig of op zijn minst voorbarig te noemen."

Welke maatregelen werden in het verleden reeds genomen om capaciteit bij te creëren?

  1.  Scholen ( zowel Sint Maarten, GTI als KA) hebben zelf capaciteit bij gecreëerd om wachtlijsten op te lossen, en kunnen nog capaciteit bij creëren door huursubsidies aan te vragen.
  2. Er is gezocht naar een oplossing om online in te schrijven, maar voor het secundair onderwijs bestaat hiervoor nog geen  performante oplossing (cfr. de situatie in Gent). De 3 scholen hebben een te verschillend profiel om zomaar iemand toe te wijzen aan een bepaalde school. Bij de minister werd aangedrongen om zo snel mogelijk een sluitend systeem voor heel Vlaanderen te ontwikkelen.
  3. Er is tevens gepleit bij de minister om bijkomende middelen te bekomen. Dit resulteerde in het volgende:
    1. op 1 oktober zullen er, bij 3% stijging van het aantal leerlingen, bijkomende leraaruren worden toegekend
    2. alle scholen hebben subsidies gekregen om bestaande infrastructuur ter renoveren/uit te breiden. Ook de gemeente heeft hiervoor rentetoelagen gegeven.
    3. elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kan zich tot en met zondag 1 april 2018 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Alle gesubsidieerde onderwijsinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Lees verder
  4. De piste voor het oprichten van een nieuwe (midden)school wordt verder onderzocht 

Tot slot: het is wettelijk niet toegelaten voorrang te geven aan kinderen van Beveren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.