De KIA-cheque wil Beverse kinderen aanmoedigen deel te nemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de sportdienst, dienst cultuur,  jeugdbewegingen en sportverenigingen. 
Wie komt in aanmerking voor KIA-cheque?

  • Gezinnen met kinderen van 2 tot 18 jaar. De kinderen moeten in Beveren gedomicilieerd zijn of in een sociale voorziening in Beveren verblijven.
  • Het netto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 33 000 EUR, te bewijzen aan de hand van het laatste aanslagbiljet en de 2 laatste loonbrieven, tenzij het kind reeds een vrijetijdspas heeft, en tenzij het gezinnen betreft die of cliënt zijn bij het OCMW of in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding zijn.
  • Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1 200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste.

De KIA-cheque opent het recht op 25 EUR. De KIA-cheque wordt uitgereikt in de vorm van een document. De organisator noteert op dit document het bedrag dat door de ouders werd betaald voor deelname aan een activiteit. Als het totaalbedrag van 25 EUR bereikt is, brengt de houder van het document dit terug binnen bij het Sociaal Huis, ten laatste op 31/12 van het lopende jaar. Het gezin ontvangt dan binnen de maand na het terug ingeleverd document de 25 EUR of het bestede bedrag op hun rekening.
De KIA-cheque kan vanaf 1 maart 2018 door de ouders aangevraagd worden bij het Sociaal Huis met een speciaal formulier. Dit formulier is terug te vinden op www.beveren.be of te bekomen bij het Sociaal Huis.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.