“Het schoolparticipatiefonds wil Beverse gezinnen met een bescheiden inkomen ondersteunen bij het betalen van hun schoolfacturen, zowel in het basis- als secundair onderwijs,” zegt Katrien Claus, schepen van Onderwijs. Groen was vol lof over het inititatief, dat in het eerste werkingsjaar gebudgetteerd wordt op 150.000 tot 200.000 EUR

Inderdaad: alle scholen krijgen er elk schooljaar opnieuw mee af te rekenen : ouders die problemen hebben om de schoolrekeningen van hun kinderen te betalen. De Beverse Onderwijsraad werkte een gedragen charter rond schoolkosten uit. Na de opmaak van dit charter is de dienst Flankerend onderwijs, in samenspraak met het Sociaal Huis aan de slag gegaan. Het resultaat is het schoolparticipatiefonds:

  • Voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) bedraagt de tussenkomst 80 % van de scherpe maximumfactuur, rekening houdend met de indexatie. De scherpe maximumfactuur is de maximumfactuur die de ouders moeten betalen voor materialen en activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Het remgeld en kosten voor buitenschoolse opvang zijn niet opgenomen in dit fonds.
  • Voor het secundair onderwijs bedraagt de tussenkomst een eenmalige bijdrage van 45 EUR per schooljaar.

    De ouders betalen een lagere factuur. Het verschil wordt bijgepast door de gemeente rechtstreeks aan de scholen. 

Wie heeft recht op het tussenkomst van het Schoolparticipatiefonds?

Elk schoolgaand kind uit een gezin dat in Beveren gedomicilieerd is of dat in een sociale voorziening in Beveren verblijft en minstens voldoet aan 1 van onderstaande criteria:

  • Kinderen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.
  • Kinderen uit gezinnen waarbij het netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 33 000 EUR.
  • Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1 200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste.
  • Gezinnen die in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding zijn.

De toekenning van het Schoolparticipatiefonds gebeurt door het Sociaal Huis. Ouders die recht hebben op de tegemoetkoming door het Schoolparticipatiefonds, kunnen hun aanvraag richten aan de balie, per post of per mail aan het Sociaal Huis, Oude Zandstraat 92, sociaalhuis@beveren.be via een invulformulier. Dit invulformulier wordt bij inschrijving meegegeven en in het begin van het schooljaar verspreid door de scholen en zal beschikbaar staan op www.beveren.be. De school kan de ouders ondersteunen in de aanvraag. De tussenkomst van het Schoolparticipatiefonds moet per schooljaar aangevraagd worden.

Het Schoolparticipatiefonds treedt in werking vanaf schooljaar 2018-2019.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.