Commerciële woonzorgcentra zijn wat ze zijn: commercieel – ze moeten winst maken. Daartegenover staat dat de OCMW-woonzorgcentra meer kunnen investeren in zorg en personeel, omdat ze voor hun tekorten kunnen aankloppen bij de gemeente. Vele OCMW- en gemeentebesturen, die wensen te bezuinigen, maken de keuze om hun OCMW-rusthuizen af te stoten en verkopen die aan grote privé-bedrijven.

Niet het OCMW- en gemeentebestuur van Beveren! De achtereenvolgende OCMW-voorzitters van CD&V-signatuur, Ann Cools (2007-2012) en thans Dirk Van Esbroeck(2013-heden), hebben steeds krachtdadig het behoud van de OCMW-rusthuizen bepleit. Immers: alleen als er ook OCMW-rusthuizen zijn, kan de dagprijs voor de rusthuisbewoner, zowel in de privé-sector als in het OCMW-rusthuis, onder controle gehouden worden, en heeft de inwoner dus een echte keuze.

Tezelfdertijd was er wel het sterk aanvoelen, dat men gelijkgezinden moest zoeken, wilde men niet geïsoleerd raken, en finaal toch opgeslokt worden door een grote privé-speler.

De OCMW’s van Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke en Sint-Niklaas vonden elkaar in deze gemeenschappelijke doelstelling, nl. door samen te werken een grote zorgaanbieder worden en daardoor het openbaar aanbod verankeren. Bovendien biedt de schaalvergroting de mogelijkheid de kostprijs te beheersen (bvb door samenaankoop van zorgproducten). Tezelfdertijd kan men door de samenwerking afdelingen met aangepaste zorg oprichten (bvb voor vroegdementerenden), wat niet kan als men slechts enkele gevallen heeft in een afzonderlijk rusthuis.

“Ons aanbod blijft hetzelfde,”zegt Dirk Van Esbroeck.”Kortverblijf, dagverzorgingcentra, dienstencentra, kraamzorg, opvang voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, opvang voor mensen met een beperking, warme maaltijden aan huis, gezinszorg, thuiszorg, ondersteuning van de mantelzorgers. De bedoeling is dat we naar een zorgtraject gaan, waardoor mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.”

Het Zorgpunt Waasland zal 150.000 Waaslanders bereiken, met 12 woonzorgcentra en 1103 woongelegenheden, 341 serviceflats en ouderenwoningen, 3 dagverzorgingscentra, 5 dienstencentra, thuiszorgdiensten en centra voor de opvang van mensen met een beperking. Er valt geen enkel ontslag: de 1650 medewerkers blijven allen aan boord.

Start van Zorgpunt Waasland is officieel 1 januari 2019. Het logo werd alvast voorgesteld: onderaan de zorgende hand in zacht rose, en bovenaan de professionele hand in krachtig groen. Beide handen omsluiten de Z van zorg. Yin en yang in de zorg ? Of is de gelijkenis puur toeval?

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.