Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Verkiezingen 2018 aanduiding mandaten
Ervaring, vernieuwing, verjonging
Bij de lijstsamenstelling zijn wij als CD&V Beveren er in geslaagd om een gezonde mix te maken van ervaren, nieuwe en jonge kandidaten. Met deze keuze willen we de continuïteit in ons beleid waarborgen. Een bewuste keuze waardoor op 3 januari een aantal nieuwe raadsleden hun eed zullen afleggen.
Bij de verder verdeling van de mandaten willen we die lijn doortrekken: we kiezen voor een combinatie van ervaring maar we willen in de loop van de legislatuur de fakkel doorgeven aan jonge, nieuwe krachten. Op die manier hebben wij in 2024 opnieuw een ervaren maar toch nog jonge ploeg.
Op het afdelingsbestuur van gisterenavond hebben wij de mandaten die ons toegewezen zijn door de kiezer, na onderhandeling met onze coalitiepartner NV-A, voor een groot deel ingevuld. Uiteraard werd bij de aanduiding rekening gehouden met het aantal voorkeurstemmen, maar we keken toch ook naar de regionale spreiding over onze deelgemeenten. Bovendien kozen we ervoor om een aantal mandaten op te splitsen: de ervaren kracht (vaak de huidige mandataris) start maar zal na 3 – 4 jaar vervangen worden door een jonge kandidaat, zodat deze zich kan inwerken in de materie.
En op die manier kwamen we tot het volgende pakket, dat gisteren door ons bestuur met grote meerderheid werd goedgekeurd.
  • Burgemeester: Marc Van de Vijver
  • Schepenen: Katrien Claus, Raf Van Roeyen
  • Voorzitter BCSD: Dirk Van Esbroeck
Raf Van Roeyen en Dirk Van Esbroeck zullen na 4 jaar de fakkel doorgeven. Wie hen zal opvolgen en wie het derde schepenmandaat zal invullen hebben we nog niet willen vast leggen omdat we ook de nieuwe raadsleden de kans willen geven om zich kandidaat te stellen.

Huidige voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, Ann Cools blijft voorzitter tot 1 januari 2023.
Veerle Vincke werd aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad.
Voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst duiden wij Leentje Van Laere, Hilde Maes en Kristine De Roeck aan. Deze ervaren dames zullen in het “nieuwe OCMW” het BCSD opstarten maar zullen ook na 3,5 jaar vervangen worden door jonge kandidaten.
Ine Lemmens en Luk Smet zullen zetelen in het directiecomité van de GMvH. Aangevuld met Guy Tindemans, Maarten Heyrman en Annelies Van De Vyver in de Raad van Bestuur. Ook hier zal vervanging voorzien worden.
Tegelijk met de vernieuwing van de gemeenteraad worden ook een aantal andere gemeentelijke besturen vernieuwd.
Onze partij heeft vertegenwoordigers nodig voor het Cultureel Centrum Ter Vesten en voor de bibliotheekcommissie.
Heeft u interesse, laat het ons zeker weten!
Bovendien worden alle adviesraden in 2019 opnieuw samen gesteld.
Via de verenging waarin u actief bent kan u zich kandidaat stellen voor o.a. de sportraad, de cultuurraad, de milieuraad, de gezinsraad, de raad voor toerisme, de raad lokale economie, het lokaal overleg kinderopvang, de seniorenraad...
Elke drie jaar worden er binnen onze afdeling ook bestuursverkiezingen georganiseerd.
Deze verkiezingen zullen plaats vinden op donderdag 24/01/2019, voorafgaand aan onze nieuwjaarsreceptie in zaal Olympia.
Elk lid zal later nog een oproepingsbrief ontvangen.
Bent u kandidaat voorzitter, sectievoorzitter, voorzitter jongeren, voorzitter senioren?
Laat het ons weten voor 11 december 2018 op het mailadres secretariaat@cdenvbeveren.be.
Data:
  • 03/01/2019 installatievergadering gemeenteraad
  • 12/01/2019 nationale nieuwjaarsreceptie
  • 24/01/2019 bestuursverkiezing en nieuwjaarsreceptie
>
>
>
>