Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Marc Van de Vijver lijsttrekker voor CD&V
Afdelingsbestuur duidt met unanimiteit Marc Van de Vijver aan als lijsttrekker
Maandagavond 8 maart heeft het afdelingsbestuur van onze partij unaniem Marc Van de Vijver opnieuw aangeduid als lijsttrekker. Op deze manier heeft het afdelingsbestuur gekozen voor continuïteit, voor ervaring, voor daadkracht. De burgemeester heeft er opnieuw heel veel goesting in en start strijdvaardig aan de verkiezingscampagne om op 14 oktober 2018 de CD&V opnieuw naar de overwinning te leiden. “Het doet enorm deugd om het vertrouwen te krijgen van heel de partij,” zegt Marc Van de Vijver. 
Marc Van de Vijver volgde in 2005 François Smet op als burgemeester en leidde in 2006 en 2012 de CD&V naar de overwinning. Onder het beleid van Van de Vijver groeide Beveren verder uit tot een aantrekkelijke gemeente waar de Beverenaar zich thuis voelt.
Stabiliteit en continuïteit
Met Van de Vijver kiest CD&V-Beveren voor stabiliteit en continuïteit. “Samen met de schepenen, raadsleden en partijleden schreven we in Beveren de afgelopen jaren een mooi verhaal. Dat verhaal is nog niet af en samen gaan we verder voor een goed bestuur en een warme samenleving. We hebben deze legislatuur de culturele en sportinfrastructuur in al onze deelgemeenten gevoelig uitgebouwd, in alle deelgemeenten zijn straten aangepakt, trage wegen (her)aangelegd, scholen vernieuwd, zorgcentra uitgebreid en nog zo veel meer. Maar het werk is niet af: daarom is continuïteit en stabiliteit zo belangrijk. Bovendien kunnen we zo de accenten van ons huidig beleid verder zetten,” verduidelijkt Marc Van de Vijver.
Tussen de mensen
Een van Marcs grote troeven, zoniet zijn grootste troef, is dat hij tussen de mensen staat en naar hen luistert. “Als burgemeester begeef ik mij veel tussen het volk en merk ik dat de mensen graag in Beveren wonen. Toch hoor ik soms ook veel kritische inwoners. Dat maakt het interessant en uitdagend om hier dag in dag uit voor te werken en om te proberen voor al die uiteenlopende vragen en problemen  een gepast antwoord of oplossing te zoeken. Ik stel bovendien vast dat bij diegenen die al eens over de gemeentegrenzen kijken of rijden de kritiek soms snel verstomt,” weet Marc.
Tegenstellingen verzoenen
Marc Van de Vijver beseft hoe moeilijk het is een bloeidende wereldhaven te verzoenen met vlotte mobiliteit en de bescherming van de open ruimte die Beveren nog rijk is: “Beveren is een landelijke gemeente met een verstedelijkte kern en een wereldhaven. De haven is het kloppend hart van onze economie maar we moeten waakzaam blijven dat de toenemende mobiliteit niet tot een infarct leidt en dat er genoeg open ruimte blijft voor een groene long,” zegt Marc.
Daadkracht en vastberadenheid
CD&V ziet in Van de Vijver dan ook de ideale persoon om bovenlokaal tegenwicht te bieden tegen de verschillende instanties die soms beslissingen nemen die tevens gevolgen hebben voor Beveren. “We zijn er van overtuigd dat Marc met zijn ervaring en dossierkennis de juiste persoon is om de eigenheid, stabiliteit, continuïteit en veiligheid van Beveren te waarborgen,” zegt Veerle Vincke, voorzitter. “Wij zien met vertrouwen de weg vooruit tegemoet!”
Proficiat, Marc ! En nu, de weg vooruit !!! 
>
>
>
>