Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Niet één wit konijn
Niet één wit konijn … 
Vandaag kunnen wij u onze definitieve lijst voor de gemeenteraadverkiezingen voorstellen. 
Als afdelingsvoorzitter ben ik verheugd te kunnen zeggen dat wij er in Beveren in geslaagd zijn om vele nieuwe mensen warm te maken voor ons project.
Mensen met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden, verschillende interessegebieden, … allemaal mensen die met beide voeten in het leven staan want actief in het verenigingsleven, mensen die buiten komen in hun eigen buurt, hun eigen dorp.
In feite een weerspiegeling van Beveren zelf.
De puzzel die we gelegd hebben was niet altijd even gemakkelijk want je moet rekening met de verdeling man/vrouw over de lijst en als CD&V Beveren hechten veel belang aan de deelgemeenten.
Voor ons is het belangrijk dat er van elke deelgemeente kandidaten op de lijst staan, zelfs minstens 1 kandidaat per deelgemeente in de top 10, want zij zijn de stem van hun dorp in het bestuur.
Als je de lijst bekijkt zie je een duidelijke mix van verjonging, vernieuwing maar ook één van continuïteit en ervaring.  Wij willen hiermee een duidelijk signaal geven dat wij niet alleen bezig zijn met hier en nu maar ook aandacht hebben voor jong bloed en dus voor de toekomst.
Als je de gemiddelde leeftijd van de kandidaten bekijkt zitten we op een leeftijd van 46 jaar. Onze jongste kandidaten zijn Pieter Jan Certyn, 21 jaar op plaats 8 en Karolien Busschaert, 22 jaar, op plaats 14. Onze ancien is Louis Engels 75 jaar. Opnieuw een mix van jong en oud, met alle leeftijden er tussenin.
Programma
Uiteraard gaan wij niet naar de verkiezingen met alleen kandidaten.
Het belangrijkste is ons programma, onze visie voor het bestuur van Beveren de komende jaren. Sinds begin vorig jaar werken wij aan een planning op de verschillende beleidsdomeinen van onze gemeente.
Waar leggen we accenten? Wat is voor ons belangrijk? Wat ontbreekt? Waar moeten we bijsturen?
Alle leden werden hierbij betrokken en dit resulteert nu in een breed gedragen programma.
Dit zullen wij volgende week donderdag laten goedkeuren op ons ledencongres.
En dit zal ons uitgangspunt zijn voor het bestuur van de komende 6 jaar.
13/ Jo Van Duyse, 34 jaar, Beveren
Jo Van Duyse is opgegroeid en woonachtig in de deelgemeente Beveren. Sinds 2013 is Jo actief bij CD&V, zowel bij de jongerenafdeling als bij de partij zelf. Begin 2016 werd hij verkozen tot sectievoorzitter van CD&V voor de deelgemeente Beveren.

Jo werkt als afdelingshoofd bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Vlaamse Overheid). Hij is lid van het Sint-Maartencomité van Beveren.
14/ Karolien Busschaert, 22 jaar, Beveren
Karolien is geboren en getogen in Beveren waar ze haar hele leven al kan genieten van de sfeer van verschillende verenigingen. Sinds haar 6 jaar is zij iedere zondagmiddag te vinden op het Chiroterrein van Chiromeisjes Sint-Martinus waar zij sinds 2013 ook leidster en later hoofdleidster werd. Als kind beoefende Karolien ook tal van sporten binnen de gemeente en ze is nog steeds lid van de volleybalclub in Melsele.

Karolien groeide op in een warm gezin waar ze de gedrevenheid en het engagement meekreeg van haar ouders. Als dochter van Kristien Mertens, de zaakvoerder van Drukkerij Mertens, en Dominqiue Busschaert, lid van de sportraad, leerde ze omgaan met verantwoordelijkheden en het aangaan van engagement.

Nadat ze haar diploma secundair onderwijs behaalde in Beveren besloot ze verder te gaan studeren aan de hogeschool waar zij ondertussen haar diploma Orthopedagogie behaalde. Haar interesse in kinderen en de wil om anderen te helpen, deden haar beslissen om nog een nieuwe bachelor te behalen binnen lager onderwijs. Haar interesses in jongeren, verenigingen en de kwetsbaren binnen de samenleving wil ze mee uitdragen om van Beveren een plek te maken waar iedereen zich goed kan voelen. 
15/ Jeroen Verhulst, 27 jaar, Melsele
Jeroen is geboren en getogen in Beveren en is eind vorig jaar naar Melsele verhuist samen met zijn vriendin Cecile Van de Vijver.
 Zijn jeugdjaren bracht hij door op de Gemeentelijke Basisschool “De Toren” en doorliep hij alle jeugdreeksen bij voetbalclub Svelta Melsele. Dat Cecile en Jeroen niet vies zijn om de handen uit de mouwen te steken bewezen ze door afgelopen 2jaar, samen met Jeroens tweelingbroer, eigenhandig hun eigen huis te bouwen.
 Jeroen werkt bij een bedrijf in Zwijndrecht, dat gespecialiseerd is in de verbetering van de mobiliteit op en naast de (vaar-)wegen door automatisering van bouwkundige kunstwerken. Hij heeft daarbij de opdracht aanbestedingen binnen te halen in binnen- en buitenland.
Hij wil samen met JongCD&V zoveel mogelijk kansen creëren voor de Beverse jeugd en hen de ruimte geven om te leven en te beleven. Het zal je dan ook niet verbazen dat zijn interesses voornamelijk liggen bij openbare werken, ruimtelijke ordening, jeugd en sport.
Naast zijn kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen zal Jeroen ook kandidaat zijn voor de provincie.
In eerste instantie wenst hij de aandacht te vestigen op dit belangrijk politiek orgaan en vervolgens vandaaruit trachten het fietssnelwegennetwerk verder uit te bouwen, de fiets zal immers een belangrijk vervoersmiddel zijn in de komende jaren, zowel in Beveren als bij uitbreiding in de gehele provincie.
Daarnaast wil hij meer realiseren in de verschillende provinciale domeinen, naar voorbeeld van de nieuwe BMX piste in Puyenbroek en de aandacht vestigen op de korte keten.
16/Liesbeth De Groof, 38 jaar, Melsele
Liesbeth groeide op in Antwerpen en liep er ook school. In 2003 werd het tijd om het ouderlijk nest te verlaten en op eigen benen te staan. Zij vond een leuke stek in Melsele, met zicht op de kerktoren.
Melsele bundelt het goede van alles: een dorpsgevoel, veel activiteiten, een groot sportaanbod, ons kent ons, een landelijk karakter, groen en toch niet te ver van het stedelijke leven.
De link naar Antwerpen blijft want haar professionele leven speelt zich daar af, namelijk bij Woonhaven Antwerpen. De omgekeerde link naar Beveren want sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zetelt zij in de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH). Op die manier probeert zij aan kruisbestuiving te doen tussen Antwerpen en Beveren en zich ook hier in te zetten voor aangenaam wonen.
Is zij niet aan het werk dan je zie haar zeker al eens lopen of fietsen door het dorp, of tref je haar aan op een tennisveld. Ook op een van onze talrijke dorpsactiviteiten kom je haar tegen.
Samen met onze gemotiveerde groep wil zij zich graag blijven inzetten voor de verdere uitbouw van dat aangenaam wonen, voor een groene omgeving, voor een actief dorpsgevoel in elke deelgemeente en voor een openbare ruimte die iedereen verbindt.
17/ Emiel Verhoeven, 64 jaar, Melsele
Emiel zijn roots liggen in het zuiden van Melsele. Hij is 44 jaar gehuwd met Annie Roelands, vader van Gunter, Christine en Benita en fiere opa van 9 kleinkinderen.
Hij is gepensioneerd chauffeur: werkte 35 jaar bij De Lijn en 22 jaar deeltijds bij autocars Van Mullem.
Op sociaal vlak is hij actief in tal van verenigingen, voorzitter van wijkgemeenschap De Vesten, bestuurslid van CHW Beveren, de gezinsraad en de raad voor toerisme. Hij is mede-oprichter van de Belgische fanclub van het Duitse Schalke 04 en was jaren pilootwagen in allerlei wielerwedstrijden.
Hij is nu voor de tweede keer met de fiets onderweg naar Compostella.
Vooral mobiliteit, sociale verdraagzaamheid en een fijne en vooral leefbare woonomgeving zijn ding.
18/Luc DE MAERE , 62 jaar , Beveren
Luc is gehuwd en vader van 2 dochters, commissaris van politie Beveren op rust.
Van jongs af was hij betrokken bij vrijwilligerswerk als lid en leider bij Chiro Sint-Martinus, Monitor VP, jeugdafgevaardigde , militant en vakbondsafgevaardigde ACV en later ACV-Openbare diensten, speler en/of lid en bestuurslid bij verschillende liefhebbersploegen en Land van Beveren
Hij is actief als bestuurslid Ruiterclub De Winning, voorzitter liefhebbersploegen De Mops en ZVC FC De Bijl, voorzitter Gemeentelijke Sportraad Beveren, veiligheidsverantwoordelijke Waasland-Beveren.
Hij had steeds interesse voor de gemeentepolitiek, maar kon en mocht beroepshalve hier niet actief aan deelnemen om deontologische redenen en moest neutraal blijven.
Hij wil mee het beleid bepalen en streven naar een “veilige gemeente Beveren”. Een gemeente waar: jong en oud zich veilig voelt in zijn woonplaats, men veilig kan sporten of als toeschouwer naar sport gaan kijken en iedereen zich veilig op de openbare weg kan begeven.
19/ Martine Tindemans, 37 jaar, Haasdonk
Martine is geboren en getogen in Beveren … én er trots op!  Zij is nieuw in de politiek maar haar engagement voor Beveren is dat niet.  En zij heeft er duidelijk zin in.
In haar jeugd speelde zij basketbal bij BBC Melsele en was zij actief bij de KLJ van Beveren. Vandaag de dag onderhoudt zij haar algemene conditie via krachttraining 2 keer per week bij de turnkring DES. Daarnaast is zij vooral passief met sport bezig want zij is voetbalfan en als echte Beverenas logischerwijze trouwe supporter van Waasland-Beveren.
Je vindt haar bijna wekelijks in de dorpskern van Beveren … en ook wel eens in een lokale horecazaak, waar zij enkele jaren in het weekend werkte.  Het hoeft dus niet te verwonderen dat lokale economie haar nauw aan het hart ligt. Je vindt haar ook regelmatig langs de atletiekpiste in Beveren om onze jeugd aan te moedigen. 
Zij staat positief in het leven. Eerder dan bij het probleem stil te staan, zoekt zij naar een oplossing. Wij kennen haar als een spontane en sociale griet en weten dat zij gedreven is. Als zij ergens voor gaat, dan is het minstens voor 100%.  Met dat engagement wil zij zich nu nuttig maken in de Beverse politiek.
20/ Maarten Heyrman, 40 jaar, Kallo
Maarten, woont in Kallo en is gehuwd met Kelly Van Hal. Hij heeft twee schatten van dochters Maaike en Jelke.
Maarten werkt voor Exxonmobil op de raffinaderij in Antwerpen. Hij is actief in verschillende verenigingen zoals het feestcomité en Kallo City FC.
Zijn eerste verkiezingen als jongere waren deze van 2006. Hij heeft de sectie Kallo heropgestart die nu een geoliede machine is. Hij is momenteel lid van het directiecomité van de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.
Elke deelgemeente gelijk is zijn drijfveer en dit met een financieel gezond beleid!
21/ Luc Van den Bossche, 60 jaar, Vrasene
Luc woont in Vrasene, is een zoontje verloren aan wiegendood en heeft een geadopteerde dochter van 21 jaar. Zij kwam in naar België toen ze al drie jaar was.
Luc genoot een technische opleiding op het GTI in Beveren. Aansluitend, nu reeds 40 jaar werkt hij in de Technische dienst Milcobel (Belgomilk) Kallo.
In het verleden heeft Luc reeds 2 legislaturen deel uitgemaakt van de OCMW-raad. Hij was ook 1 legislatuur ondervoorzitter. Hij zetelt nu in de gemeenteraad.
Luc is actief in verschillende verenigingen. Hij is voorzitter van Beweging.net en ACV in Vrasene en zetelt hij ook in het Nationaal Hoofdbestuur van Voeding en Diensten in Brussel. Hij is ook lid van het provinciaal ACV. Binnen Milcobel is hij lid van ondernemingsraad en syndicaal afgevaardigde.
Verder is Luc lid van de Landelijke Gilden in Vrasene, bestuurslid van de VZW Wiegendood Waasland en van Oud-KSA.
In zijn jeugdjaren was hij bondsleider van KSA.
Luc heeft nog gevoetbald maar nu houdt hij zich bezig met tuinieren, koken enz.
Je merkt dat Luc sociaal zeer geëngageerd is en wil een aangename buurt creëren en een gemeente uit bouwen waar het goed moet blijven voor iedereen.
22/ Els De Caluwe, 40 jaar, Vrasene
Els De Caluwe is mama van 2 zonen en gehuwd met Tom De Bock.
Samen baten zij een gemengd landbouwbedrijf uit in Vrasene.
Haar opleiding is zorgkundige. Zij heeft dan ook eerst enkele jaren in de zorgsector gewerkt maar nu heeft ze haar werk in hun eigen landbouwbedrijf.
Met veel enthousiasme en inzet engageert zij zich in de politiek waar vooral haar interesse uitgaat naar de zorg- en de landbouwsector. Op dit moment is zij OCMW-raadslid wat perfect aansluit bij haar ervaring.
Als er nog wat vrije tijd is gaat zij graag eens wandelen langs landelijke wegen.
23/ David Van de Vijver, 32 jaar, Beveren 
David heeft het meeste van zijn levensjaren doorgebracht in Haasdonk, opgegroeid op de ‘boerenbuiten’. Sinds 3 jaar woont hij samen met Carolin in Beveren.
KLJ Haasdonk was jaren zijn vast bastion, waar hij beter bekend stond als ‘den divad’ en heeft hij als groepsleider hier zijn steentje bijgedragen. Momenteel speelt hij minivoetbal en veldvoetbal in het land Van Beveren.
Na zijn middelbare school heeft hij een bachelors diploma event- en projectmanagement behaald in Antwerpen. Iets wat perfect in de lijn ligt met het organiseren van 'Beveren Festivalt', het festivalonderdeel van de 'Beverse Feesten'. Hier neemt hij samen met een hechte groep kameraden al 6 jaar de verantwoordelijkheid van het logistieke luik. Na Antwerpen heeft David zijn technische kennis verruimd met de opleiding industrieel productontwerp. Met deze verworven kennis is hij aan de slag gegaan als tekenaar in de privésector.
Zijn politieke ervaring heeft pas het startschot gekregen in 2018 maar hij engageert zich wel al enkele jaren voor de Beverse Jeugd. Hij is geïnteresseerd in sport, jeugdwerking en het ontwikkelen van een gezond leefmilieu voor jonge gezinnen.
24/ Kristine De Roeck, 59 jaar, Haasdonk
Kristine is gehuwd met Luc Van Dosselaer en woont in Haasdonk.
Zij is sinds 2012 raadlid van het OCMW. Zij kent alles van koekjes bakken want werkt bij Parein (nu Lu).

Haar grootste passie is sport en muziek. En je kan haar dus zeer regelmatig op de tribune van Waasland Beveren maar bijvoorbeeld ook bij Asterix-AVO.
Kristine is actief binnen verschillende verenigingen in Haasdonk o.a. ACV, Femma en KWB.
Zij wil zich blijven inzetten voor veilige en kwaliteitsvolle tewerkstelling en betaalbare sociale woningen.
25/ Cindy Van Daele, 44 jaar, Beveren
Zij is geboren in Beveren en heeft drie zussen.
Zij woont nog steeds in Beveren waar het gezellig is en altijd wel iets te beleven valt.
Zij volgde een grafische opleiding in Antwerpen en werk nu al een aantal jaren bij Niko.
Op haar 15de is zij beginnen sporten en heeft zich aangesloten bij de Beverse atletiekclub Volharding en waar zij mooie titels heeft behaald zoals provinciaal, Vlaams en zelfs Belgisch kampioen. Nu nog loopt zij drie keer per week om in beweging te blijven en is nog altijd te vinden als er een loopwedstrijd in Beveren om alles klaar te zetten.
Zij maakt ook deel uit van het team dat Levensloop organiseert in Beveren. 
Zij is sportief, sociaal en iemand die mensen graag helpt door de handen uit de mouwen te steken.
26/Philip Van Cleemput, 48 jaar, Kieldrecht
Philip is geboren en getogen in Kieldrecht, gehuwd met Anja Van Guyse waarmee hij samen een zoon Robin en dochter Sarah heeft, ondertussen twee jongvolwassenen.
Hij is voorzitter van de fanfare Leopold- en Albertisten, lid van de Beursvrienden en de Kouterse Reuzengilde en tot voor kort bestuurder bij Asterix Avo. Daarnaast probeert hij al vele jaren van Avondje Internationaal te Kieldrecht een succes te maken door ook hier de samenwerking met enkele verenigingen te coördineren.
Hij is filiaalverantwoordelijke bij Desco Aartselaar, groothandel sanitair en verwarming, waar hij naast zijn verantwoordelijke functie vooral bezig is met verwarming en nieuwe technieken.
Als rasechte Kieldrechtenaar ligt dit dorp hem zeer nauw aan het hart. Het verenigingsleven in dit prachtige polderdorp blijven stimuleren is één van zijn uitdagingen. Verenigingen verenigen door hen te laten samenwerken bij verschillende activiteiten zorgt voor nog meer samenhorigheid én een écht dorpsgevoel. Waardering voor de talrijke vrijwilligers in de vele verenigingen is belangrijk, nieuwe inwoners (gezinnen) hierin betrekken wordt nog te dikwijls vergeten.
In de gemeentepolitiek vindt hij het belangrijk dat de stem van de burger gehoord wordt. Die stem(men) wil hij graag vanuit Kieldrecht meebrengen naar Beveren.
27/ Annelies Van de Vyver, 35 jaar, Kieldrecht
Annelies is geboren in Melsele, 12 jaar geleden is zij gehuwd met Bernard Weemaes waarmee zij samen een fruitteeltbedrijf runt. Samen hebben zij 4 kinderen, Lennert, Lotte, Lukas en Lars waardoor ook haar vrije tijd veel in het teken staat van haar kinderen.
Vroeger was zij lid van KLJ Beveren. Nu kan je haar op zaterdag op een voetbalveld vinden: supporteren en daarna iets drinken in de kantine.
Zij wil zich graag inzetten voor land- en tuinbouw: producent en consument terug samenbrengen. Maar zij wil ook aandacht voor de jeugd, op de eerste plaats hun veiligheid. Dat ze veilig met hun fiets of te voet naar school kunnen. Of met vrienden genieten op een bankje in een open groene ruimte.
>
>
>
>