Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief augustus 2018
Nieuwsbrief augustus 2018
HET evenement van augustus: het feest van de burgemeester - wees erbij!!!
Marc Van de Vijver nodigt u graag uit voor zijn jaarlijks 
FEEST VAN DE BURGEMEESTER - feesttent op de Heirbaan, Melsele
op zaterdag 11 augustus van 12-14 u of van 18-20 u voor BBQ - dansfeest vanaf 21u
Inschrijven kan nog tot en met 8 augustus, maar is wel noodzakelijk!
Voor de BBQ met buffet betaalt u 20 EUR (volw.) en 12 EUR (kind).  Het juiste bedrag kan u storten op rekeningnummer BE17 0635 6653 6821 met vermelding FVB + middag of avond + aantal volw + aantal kids.
U kan ook een mailtje sturen naar feestvdburgemeester@gmail.com
Nog vragen ? 0477 827563
De kaarten zullen klaar liggen aan de inkom! Tot dan!
Gemeenteraad van 31 juli 2018 keurt tracé van noordelijke fietsverbinding van Beveren naar Melsele goed

"We dienden een aanvraag in voor het bekomen van een vergunning voor de aanleg van een fietspad tussen het Viergemeet (Beveren) en de Gaverlandstraat (Melsele), " zegt Raf Van Roeyen, schepen van mobiliteit. "We zijn verheugd dat er geen bezwaren of opmerkingen werden geformuleerd naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Dat betekent dat we verder kunnen werken 
aan de realisatie van deze veilige fietsverbinding tussen Beveren en Melsele ten noorden van de N70."
De gemeenteraad van 31 juli 2018 keurde het tracé van het fietspad goed: het fietspad zal starten naast het bedrijf van Jean-Pierre Bosman, loopt dwars doorheen het Pareinpark tot aan de Meersenbeek, volgt de waterloop en eindigt in de Gaverlandstraat naast woning nr. 26.
Het pad zal aangelegd worden in cementbeton, en zal breed genoeg zijn om tweerichtingsfietsverkeer toe te laten.
Beveren energieneutraal in 2050
In de zogenaamde Overeenkomst van Parijs gaan de Europese landen het engagement aan om tegen 2050 energieneutraal te zijn. Europa wil schone energie voor alle inwoners en stelt energie-efficiëntie voorop als de te volgen weg naar een koolstofarme en circulaire economie. De Vlaamse steden en gemeenten spelen een belangrijke rol in het halen van deze klimaatdoelstellingen. Beveren ging het engagement aan zich hier maximaal voor in te zetten door het 
ondertekenen van het Burgemeestersconvenant.  
Burgemeester Marc Van de Vijver: “In elk project dat we nu opstarten, staat duurzame energiehuishouding voorop. Tegelijkertijd stappen we in bestaande projecten over van klassieke verlichting naar hoogrendements-verlichting. Dat hebben we reeds gedaan in het sportcentrum van Kieldrecht, de sporthallen Tassijns te Haasdonk, de Perel te Kallo en de basisschool van Kallo. Met dit relighting-project zijn we pioniers in de regio. Mijn hoop is dat andere gemeenten ons volgen, en daarmee de CO2-uitstoot helpen terugdringen."
Beveren stelt zich voor ...
Naar aanleiding van de deelname van onze gemeente aan de internationale bebloemingswedstrijd Entente Florale, werd dit filmpje over onze mooie gemeente Beveren gemaakt. Niet zonder enige trots nodigen we u uit om dit filmpje te bekijken, want Beveren is wat het is, dankzij doordacht en visionair CD&V-bestuur reeds vele decennia lang. Geniet ervan ! (klik hier)
Kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
Wil u graag weten welke nieuwe gezichten de uitdaging met de kiezer aangaan, wil u weten wie de kandidaten zijn die met hun ervaring de continuïteit in het goed besturen van Beveren garanderen, breng dan zeker al een bezoekje aan onze website onder de rubriek Wie is Wie / Onze mensen - klik hier
Gehakketak rond tonnagebeperking op N450
Reeds jaren stellen we vast dat zware vrachtwagens en opleggers door de dorpskern van Melsele daveren en daar files en zeer gevaarlijke toestanden veroorzaken, om het dan nog niet te hebben over de ongezonde uitlaatgassen van de zware dieselgevaarten.
Met goedkeuring van de gemeenteraad kondigt burgemeester Marc Van de Vijver de tonnagebeperking af op de N450. Dat sommigen nu dubbel spel spelen, en allerlei administratieve voorwaarden aanhalen, zal niet verhinderen dat de beslissing die is genomen ook uitgevoerd wordt.
De Visser van Georges Staes gerestaureerd
De Visser van Georges Staes kreeg een eerste stek bij de realisatie van de sociale woningen in de Visserstraat in Doel  door de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Bij de geleidelijke ontmanteling van Doel, kreeg het kunstwerk af te rekenen met vandalisme. De GMH besliste toen het kunstwerk weg te halen om het te beschermen. De herstelling bleek te kostelijk te zijn voor de GMH. De GMH schonk het aan de gemeente Beveren, dat ism MLSO De Visser restaureerde.
De ingang van Fort Liefkenshoek als nieuwe stek voor het beeld, droeg de voorkeur weg zowel van de kunstenaar als van GMH en de maecenassen van de restauratie.  
Noortje Cools restaureerde het epoxy beeld, dat op 7 juli op zijn nieuwe plaats werd ingehuldigd.
>
>
>
>