Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Bedankt voor jullie steun!
Als afdelingsvoorzitter mag ik terugblikken op een zeer geslaagde verkiezingscampagne.
Met 35 enthousiaste kandidaten, en een zeer groot aantal supporters, die allen vanuit hun eigen beleving een positief verhaal naar de kiezer hebben gebracht.
Ondanks de nationale peilingen hebben wij met CD&V Beveren stand gehouden en blijven wij hier de grootste partij. Met 13 verkozenen in de gemeenteraad blijven wij een stempel drukken op het beleid in onze gemeente en kunnen wij onze gemeente ook de komende zes jaar verder vorm geven. Met een lijsttrekker/stemmenkampioen Marc Van de Vijver die 5854 voorkeurstemmen haalt, zijn wij als partij duidelijk aan zet.
Bedankt voor jullie steun tijdens deze campagne en natuurlijk op 14 oktober zelf. Zonder jullie uitdrukkelijk positief signaal was dit ons nooit gelukt.
Daags na de verkiezingen hadden wij aftastende gesprekken met de verschillende partijen en konden wij een akkoord afsluiten met onze huidige coalitiepartner NV-A. Dit akkoord geeft ons een comfortabele meerderheid binnen de gemeenteraad en garandeert ons een vlotte doorstart.
Marc Van de Vijver blijft onze burgemeester. En in het schepencollege zullen wij 3 schepenen hebben. NV-A heeft 4 schepenen. Na drie jaar, vanaf 1/1/2022, levert NV-A één schepenmandaat in en worden wij vertegenwoordigt door 4 schepenen. CD&V levert verder de voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestiging en de voorzitter van de gemeenteraad. NV-A krijgt het voorzitterschap van Ibogem en Maatschappij LinkerScheldeOever.
Wat betreft de beleidsdomeinen zijn er enkele kleine verschuivingen. Sport, onderwijs, mobiliteit, openbare werken, feestelijkheden, financiën, veiligheid, burgerlijke stand, OCMW blijven sowieso onze bevoegdheden. De departementen jeugd en sociale zaken worden toegevoegd aan onze portefeuille. Cultuur, bib, ruimtelijke ordening, groen, milieu, lokale economie en toerisme blijven bevoegdheden van NV-A.
Met een schepen minder in het college en de talrijke dossiers die op stapel staan zullen onze schepenen de komende zes jaar de handen vol hebben. De concrete invulling van alle namen, ook deze van de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, zal voorgelegd worden aan het afdelingsbestuur van 26 november.
Wij wensen de burgemeester, het college en de raadsleden veel succes bij hun mandaat als vertegenwoordigers van onze Beverse bevolking.
Veerle Vincke
Tijdens de eerste gesprekken werden volgende krachtlijnen voor de komende 6 jaar reeds vastgelegd:
 • voeren van verantwoord financieel beleid, met verdere schuldafbouw en geen hogere financiële lasten
 • Toelage verenigingen jaarlijks + 3%
 • Behoud open ruimte zoals ingetekend op het gewestplan, geen bijkomende woonzones of bedrijventerreinen
 • Actualisering woonbehoeftestudie 
 • Bouwverordening voor appartementen
 • Betaalbaar wonen: verder investeren bescheiden kavels en in koop- en huurwoningen
 • Verder investeren fietsmogelijkheden, openbaar vervoer, verkeersveiligheid 
 • Op vlak van duurzaamheid: asbestplan opstellen, luchtkwaliteit, burgemeesterconvenant
 • Armoedeplan
 • Plan zwerfvuil
 • Met betrekking haven: behoud standpunt verleden
 • Waterbeheersplan in samenspraak provincie
 • Dienstverlening deelgemeenten behouden
 • Toegankelijkheid openbare ruimten
 • Opstellen beeldkwaliteitsplan invulling publieke ruimten
Alle details en de budgetten zullen bij de onderhandelingen van het meerjarenplan 2020-2025 verder uitgewerkt worden. Als u suggesties en/of opmerkingen hebt kan u ons deze uiteraard nu al doorgeven.
 
- Gezocht - Gezocht – Gezocht – Gezocht – 
In januari 2019 zullen wij als partij ook ons afdelingsbestuur vernieuwen.
Bent u kandidaat afdelingsvoorzitter, ondervoorzitter, sectievoorzitter, jongerenvoorzitter, seniorenvoorzitter, secretaris, communicatieverantwoordelijke, graag een seintje voor 11 december aan onze secretaris via secretariaat@cdenvbeveren.be.
De verkiezing zelf gaat door op donderdag 24/01/2019, voorafgaand aan onze nieuwjaarsreceptie. U krijgt hiervan later uiteraard nog een uitnodiging.
Data
 • 26/11/2018        afdelingsbestuur
 • 27/11/2018        gemeenteraad
 • 18/12/2018        gemeenteraad
 • 03/1/2019          installatievergadering nieuwe gemeenteraad
 • 12/1/2019          nationale nieuwjaarsreceptie
 • 24/1/2019          bestuursverkiezing en nieuwjaarsreceptie
>
>
>
>