Bestuursakkoord

“Met realistisch bestuur Beveren verder uitbouwen tot een gemeente waar iedereen zich thuis voelt“  

Beste inwoner,

Vorig jaar heeft u een nieuwe gemeenteraad gekozen. Op basis van de resultaten van de verkiezingen was een verderzetting van de uittredende coalitie de logica zelve. De toenmalige coalitie van CD&V en N-VA kreeg immers de steun van een ruime meerderheid van de Beverse inwoners. Die stem was ook een bevestiging van het gevoerde beleid. Daarom zullen de uitgezette lijnen verdergezet worden, weliswaar met nieuwe accenten. De rode draad in het beleid blijft het verder bouwen aan een gemeente waar het goed en aangenaam wonen is voor iedereen.