Fietsersbrug: Verbinding tussen Kallo en Melsele

30-04-2020

Het wegtracé voor de fietsersbrug over de E34 tussen de Trepelandstaat en Kruipin, met de aanleg van de nodige ontsluitingen, werd goedgekeurd. Na realisatie door het departement Mobiliteit en Openbare Werken zal deze brug een veilige fietsverbinding zijn voor woon-werkverkeer van en naar de haven.

Het gaat hier om een stalen brug naast de bestaande spoorwegbrug. De gemeente had nog een aantal bijkomende voorwaarden bij het ingediende voorstel. Zij vraagt voldoende signalisatie voor fietsers en voetgangers op de brug zelf en op de toegangswegen. En er is een voorstel gedaan om 2 rust-stroken, eventueel met zitbank, te voorzien.

Voor de verdere afwerking van deze aanleg zullen nog een aantal (beperkte) onteigeningen moeten gebeuren. Van zodra deze afgerond zijn, hoopt de gemeente dat de werken snel effectief van start kunnen gaan.

Opgelet! De aanleg van deze brug staat los van de aanleg van de ‘noodbrug’ tussen Beveren en Kallo die gefinancierd zal worden met de middelen uit de overeenkomst met Lantis.