Omdat de traditie die eruit bestaat dat een delegatie de eerste Melseelse aardbeien naar het hof brengt dit jaar niet kon doorgaan, maakte het Aardbeicomit頧ebruik van de versoepeling van de COVID-19 maatregelen om toch een mooie mand met 9 kilo aardbeien naar het paleis te laten brengen. Op 20/06 wuifde een kleine delegatie de aardbeien uit.