Door de coronacrisis zitten veel studenten thuis. Voor de studenten van het hoger onderwijs staat echter een examenperiode voor de deur. Aangezien de omstandigheden thuis zich niet altijd lenen tot studeren, vraagt JONGC&V Beveren het gemeentebestuur zo snel mogelijk opnieuw studieruimtes open te stellen waar studenten kunnen blokken.

De afgelopen jaren stelde het Beverse gemeentebestuur tijdens de blokperiode verschillende studieruimtes ter beschikking. Studenten konden terecht in de hoofdbibliotheek op het Gravenplein, op de Sint-Maarten Bovenschool en in de poly- en mediazaal van CC Ter Vesten. Momenteel is er door de coronacrisis nog geen initiatief genomen om deze ruimtes tijdens de komende examenperiode te heropenen. Nochtans is door het federaal Crisiscentrum, op vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V), bevestigd dat lokale besturen opnieuw openbare studieruimtes ter beschikking mogen stellen, mits aan de nodige veiligheidsvoorwaarden is voldaan.

Gemeenteraadslid Lien Van Dooren vraagt namens JONGCD&V Beveren aan het schepencollege om ook in Beveren zo snel mogelijk opnieuw studieruimtes ter beschikking te stellen, zodat elke student optimaal de komende blokperiode tegemoet kan gaan. “Niet elke student beschikt thuis over een rustige studieruimte, een bureau en een toegankelijke internetverbinding. Er is daarom, zeker in de huidige omstandigheden, meer dan ooit nood aan openbare studieruimtes”, aldus Van Dooren.

Aangezien ook bij het inrichten van studieruimtes de maatregelen omtrent social distancing in acht moeten worden genomen, zullen er minder studenten terecht kunnen op de gebruikelijke locaties. Daarom stelt Van Dooren voor om creatief te zijn en uit te kijken naar extra ruimtes, bijvoorbeeld in de jeugdhuizen, ontmoetingscentra en kerkgebouwen die momenteel niet worden gebruikt.

“Uit recent onderzoek van de UGent is gebleken dat de coronacrisis bijzonder zwaar weegt op jongeren en studenten. We roepen de gemeente Beveren daarom op om werk te maken van voldoende ondersteuning. Het opnieuw openstellen van studieruimtes kan een belangrijke impact hebben op het mentale welzijn en de resultaten van onze Beverse studenten”, zegt Pieter-Jan Certyn, voorzitter van JONGCD&V Beveren. “De gemeentelijke aanpak van deze coronacrisis verdient absoluut lof, maar het bestuur mag op dit punt niet achterblijven ten opzichte van andere gemeenten.”