Op de Gemeenteraad van mei werd de aanpassing van het algemeen premiereglement stedenbouw en energie goedgekeurd.  Schepen Dirk van Esbroeck wil dat onze gemeente een actieve rol speelt in een betaalbaar woonaanbod.  Het toekennen van een premie moet eigenaars ertoe aanzetten om hun woning of appartement aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) te verhuren.  Het SVK huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan kansarme en kwetsbare personen die het moeilijk hebben om op de private huurmarkt een betaalbare en goede woning te huren.  Het SVK Waasland treedt op als hoofverhuurder.  De premie bedraagt 5000 euro en wordt toegekend in 3 delen en dit onder specifieke voorwaarden.  De inkomsten uit het reglement op meergezinswoningen en de taks op leegstand zal hier onder meer voor gebruikt worden.  In het kader van het handhaven van de woonkwaliteit is dit een oplossing voor eigenaar en huurder!

Lees aanvraagprocedure en specifiek voorwaarden op https://www.beveren.be/bestuur/beleidsinformatie/subsidies-premies-en-toelagen.