Waar nog meergezinswoningen?

30-06-2020

In ons beleidsplan voor deze legislatuur werd vastgelegd dat onze gemeente een stedenbouwkundige verordening voor meersgezinswoningen zou uitwerken.

Met een gemengde werkgroep binnen de fractie hebben we ons over dit vraagstuk gebogen zodat we als partij met een gestoffeerd en doorsproken dossier naar het collegeoverleg konden stappen.

In een eerste fase is de bestaande situatie in elke deelgemeente in kaart gebracht. Per straat werd het huidig aantal bouwlagen geïnventariseerd.

Wij zijn gestart met een met een aantal principes, zijnde

  • Duidelijk verschil in bebouwing tussen centrumgemeenten en buitengebied
  • Meergezinswoningen bundelen in centrumstraten, want dichtbij centrumfuncties zoals winkels, openbaar vervoer, …
  • Rekening houdend met bestaande situatie en karakter
  • Breedte van de straat en diepte van achtertuinen spelen een rol
  • Mogelijkheid bieden tot inbreiding want nood aan (vooral kleinere) woningen.

Op basis van deze principes werd per deelgemeente uiteindelijk een voorstel tot afbakening ‘zone meergezinswoningen’ uitgewerkt.

Ons voorstel ligt nu ter bespreking voor op het college.

In een latere fase willen wij als fractie ook het aantal bouwlagen op straatniveau vastleggen in een verordening.